Opravné prostriedky proti rozhodnutiu súdu. Ako sa brániť a v akej lehote?

pravnyservis24.sk
Kategórie: Právny servis 24 - Právne tipy
Dátum: 21. 9. 2015
Tagy: opravné prostriedky
Prečítané: 7003x


Boli ste účastníkom súdneho konania a súd vo vašej veci už súd rozhodol rozsudkom alebo uznesením, s ktorým nesúhlasíte, keďže máte za to, že pravda je na vašej strane? Môžete takéto rozhodnutie ešte nejakým spôsobom napadnúť?

Možné to je! Zákon vám na to k dispozícii dáva nasledujúce opravné prostriedky:

 

RIADNE OPRAVNÉ PROSTRIEDKY

  1. ODVOLANIE: rozhodnutie (rozsudok/uznesenie) súdu prvého stupňa, teda v zásade okresného súdu, možno napadnúť odvolaním, pokiaľ to zákon výslovne nevylučuje, a to do 15 dní od doručenia rozhodnutia, ktoré sa odvolaním napadá

 

MIMORIADNE OPRAVNÉ PROSTRIEDKY

  1. DOVOLANIE: o odvolaní proti rozhodnutiu súdu prvého stupňa rozhodne súd druhého stupňa, teda v zásade krajský súd. Rozhodnutiu krajského súdu o odvolaní možne po nadobudnutí jeho právoplatnosti (po riadnom doručení všetkým účastníkom konania) napadnúť dovolaním, a to v lehote 1 mesiaca od právoplatnosti tohto rozhodnutia.

 

  1. OBNOVA KONANIA: Právoplatné rozhodnutie súdu prvého stupňa ako i právoplatné rozhodnutie súdu druhého stupňa možno napadnúť návrhom na obnovu konania, ktorý možno podať v lehote 3 mesiacov od toho času, kedy sa ten, kto ho podáva dozvedel o dôvode obnovy konania alebo od toho času, keď ho mohol uplatniť (subjektívna lehota, ktorá začína plynúť rôzne), najneskôr však v lehote do troch rokov od právoplatnosti rozhodnutia súdu prvého alebo druhého stupňa (objektívna lehota, ktorá začína plynúť všetkým účastníkom rovnako od právoplatnosti rozhodnutia), voči ktorému tento návrh na obnovu konania smeruje. Z určitých štyroch zákonom predpokladaných dôvodov možno návrh na obnovu konania podať aj po uplynutí 3 ročnej objektívnej lehoty.

 

  1. MIMORIADNE DOVOLANIE: právoplatné rozhodnutie súdu prvého alebo druhého stupňa možno napadnúť mimoriadnym dovolaním, ktoré je oprávnený podať len generálny prokurátor na základe podnetu účastníka konania, ale aj bez podnetu, a to až potom, čo účastník konania vyčerpal všetky vyššie uvedené opravné prostriedky. Mimoriadne dovolanie môže generálny prokurátor podať v lehote do jedného roka od právoplatnosti rozhodnutia súdu, ktoré sa napáda. Ide o výnimočný prostriedok.

 

Ak ste účastník konania, môžte sa teda brániť buď podaním riadneho opravného prostriedku, ktoré smeruje proti neprávoplatným rozhodnutiam súdov alebo podaním mimoriadnych opravných prostriedkov, ktoré smerujú proti právoplatným rozhodnutiam súdov. 

zpäť na úvodnú stranu blogu

VyhľadávanieKategórie
Nenechajte si újsť žiaden článok. Sledujte nás i na Facebooku!


Praktické právne tipy na Váš e-mailŠtítky


Archív


Štatistiky

Článkov 31
Prečítané 191242

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
zavrieť