Zmizli vám v hoteli, penzióne či v inom zariadení, v ktorom ste boli ubytovaný vaše veci?

pravnyservis24.sk
Kategórie: Právny servis 24 - Právne tipy
Dátum: 30. 9. 2016
Tagy: náhrada škody, krádež, strata, ubytovacie zariadenie
Prečítané: 5425x


Letné prázdniny sú za nami. Mnohí z vás ich určite prežili aj niekde na Slovensku na horách v príjemnom ubytovaní a prostredí. Čo však v prípade, ak vám v priestoroch hotela, penziónu, apartmánu či iného ubytovacieho zariadenia zmizli vaše veci? Podľa zákona za škodu spôsobenú na vnesených veciach, ktoré do ubytovacieho zariadenia vniesli fyzické osoby, ktoré sú tam ubytované alebo boli pre ne do ubytovacieho zariadenia vnesené (napr. hotelovým zamestnancom) zodpovedá prevádzateľ poskytujúci ubytovacie služby, ibaže by ku škode došlo aj inak.


Kto sa považuje za prevádzkovateľa poskytujúceho ubytovacie služby

Za takého prevádzateľa možno považovať každého, kto prechodne ubytúva iných občanov na dobu dohodnutú alebo na dobu vyplývajúcu z účelu ubytovania v zariadení na to určenom (hotely, ubytovne, nocľahárne, penzióny a iné zariadenia).

 

Čo sú to vnesené veci?

Vnesené sú podľa občianskeho zákonníka veci, ktoré boli prinesené do priestorov, ktoré boli vyhradené na ubytovanie (do izby hosťa) alebo na uloženie vecí (napr. ak boli veci uložené v priestore hotela vyhradenom na ukladanie batožiny, kým sa hosť ubytuje) alebo ktoré boli za tým účelom odovzdané prevádzkovateľovi alebo niektorému z pracovníkov prevádzkovateľa (poslíčkovi, aby batožinu hosťa odniesol do izby, odovzdanie lyží na uloženie do lyžiarne).

Nevyžaduje sa však, aby z boli veci prinesené priamo do izby, kde bude hosť ubytovaný. Teda z hľadiska vzniku zodpovednosti postačuje, že sú veci prinesené do ubytovacieho zariadenia, počas check- in na recepcii hotela.

 

Objektívna zodpovednosť prevádzkovateľa a kedy sa jej môže zbaviť?

Zodpovednosť za škodu spôsobenú na vnesených veciach je objektívnou zodpovednosťou, a teda prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia za škodu na vnesených veciach zodpovedá bez ohľadu na to či škodu zavinil, alebo nie. Zodpovednosť vzniká priamo zo zákona vznikom škody na veciach vnesených do ubytovacieho zariadenia. Porušenie povinnosti starostlivosti prevádzkovateľa o vnesené veci sa totiž predpokladá. Prevádzkovateľ sa tejto zodpovednosti môže zbaviť len v prípade, ak dokáže, že by ku škode došlo aj inak (napr. v dôsledku výbuchu, zemetrasenia a pod).

 

Do akej výšky sa zodpovedá za klenoty, peniaze a iné cennosti?

Treba si však dať pozor na to, že za klenoty, peniaze a iné cennosti prevádzkovateľ zodpovedá len do výšky ustanovenej 332 EUR, ibaže by škoda na týchto veciach bola spôsobená tými, ktorí v prevádzke pracujú (vtedy sa uhrádza bez obmedzenia). Bez obmedzenia sa uhradzuje škoda aj vtedy, ak boli veci prevzaté do úschovy.

 

Do kedy musíte uplatniť právo na náhradu škody u prevádzkovateľa?

Z uvedeného teda vyplýva, že prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia je povinný nahradiť vám škodu spôsobenú na vnesených veciach. Právo na náhradu škody sa musí uplatniť u prevádzateľa bez zbytočného odkladu. Právo zanikne, ak sa neuplatnilo najneskôr pätnásteho dňa po dni, keď sa poškodený o škode dozvedel.

 

Pozn: Rovnako ako prevádzkovateľ poskytujúci ubytovacie služby zodpovedajú i prevádzatelia garáží a iných podnikov podobného druhu, pokiaľ ide o dopravné prostriedky v nich umiestnené a ich príslušenstvo, ako i prevádzkovatelia prevádzkujúci činnosť, s ktorou je spravidla spojené odkladanie vecí, napr. kaderník (ide o zodpovednosť za škodu na odložených veciach).

zpäť na úvodnú stranu blogu

VyhľadávanieKategórie
Nenechajte si újsť žiaden článok. Sledujte nás i na Facebooku!


Praktické právne tipy na Váš e-mailŠtítky


Archív


Štatistiky

Článkov 31
Prečítané 191243

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
zavrieť